Sofie Vanden Eynde
Luit en Theorbe
 
HOME
PROJECTEN
BIOGRAFIE
AGENDA
DISCOGRAFIE
CONTACT
RECENSIES
 SOLO en solist(en) // LUTE SONGS // IMAGO MUNDI


©Marleen Nelen

IMAGO MUNDI

WOORD // BEELD // GELUID

Sofie Vanden Eynde luistert naar de wereld.

Ze bewandelt grenzen en is verwonderd. Over wat mensen verbindt over de grenzen van tijd en ruimte heen. Ze koestert het verschil, tussen culturen, tussen mensen, tussen klanken. Maar zoekt tegelijk naar overeenstemming. Naar raakpunten in de marge, naar onverwachtse resonantie. Want in elke stem fluistert een andere manier om iets gelijkaardigs te vertellen: wat het is om mens te zijn.

Imago Mundi: sonore verhalen over een gedeelde wereld
www.imagomundi.be

DIVINE MADNESS
Souls in Exile

Clare Wilkinson, zang
Sofie Vanden Eynde, luit, theorbe & artistieke leiding
Moneim Adwan, zang & ud

In uw licht leer ik hoe te minnen.
In uw schoonheid hoe te dichten.
U danst binnenin mijn hart,
waar niemand u kan zien.

Maar soms vang ik een glimp op.
Uit die glimp ontstaat mijn kunst. Rumi

Melancholie. De zucht naar het onbereikbare. Het verlangen om op te gaan in het paradijs. Een onmogelijke liefde. Onvrede met het aardse bestaan. Licht is donker, en donker is licht. De queeste naar het sublieme.

Voor de renaissance-kunstenaar -in zijn eeuwige zoektocht naar evenwicht- was de melancholie een inspiratiebron. Vanuit de donkere kronkels van zijn gemoed blies hij zijn geest de hoogte in. Ook de soefist zoekt zich via poëzie en muziek een weg naar de hemel. Onbehagen als bron van schoonheid.
In dit programma reiken Engelse lute-songs en Arabische melodieën elkaar de hand. De muziek als een universele kracht die vooral wil ontroeren.

Muziek van J. Dowland, R. Johnson, N. Lanier, A. Ferrabosco, M. Adwan, T. Smetryns

PASSAGE

Mustafa Dogan Dikmen, vedel, ney en percussie
Griet De Geyter, sopraan
Sofie Vanden Eynde, luit, theorbe en artistieke leiding
Caner Can, kanun
Liam Fennelly, vedel en viola da gamba
Malte Stück, saz

Istanbul: een stad van losse eindjes, van water dat te diep is, maar ook van bruggen die altijd opnieuw gebouwd worden. Luitiste Sofie Vanden Eynde schildert samen met de Turkse zanger Mustafa Dogan Dikmen een caleidoscopisch portret van deze veelkleurige metropool. Geen eenduidig plaatje, wel een bonte puzzel van indrukken en ervaringen. Passage navigeert van Anatolische volksdansen naar middeleeuwse troubadoursmuziek, van Telemann naar klassieke Ottomaanse gezangen, van de tranen van Luigi Rossi’s Zaïda naar een creatie van de jonge Turkse componist Yigit Ozatalay. Scherpstellen lukt niet: de passage tussen oost en west blijft altijd opnieuw troebel – onvolkomen en tegelijk rijk aan nieuwe mogelijkheden.
De figuur van Ali Ufki, een Poolse muzikant die als vertaler in het Ottomaanse rijk terecht kwam, is een mooi symbool voor deze woelige overtocht: in zijn handschriften dwarrelen Italiaanse verzen tussen notenbalken met Ottomaanse muziek, protestantse psalmen krijgen Turkse teksten. Ook de stem van het mythische liefdespaar Hero en Leander weerklinkt in Passage: hun liefde overleefde de duik in de Bosporus niet. In datzelfde water staat vandaag de oude Galatabrug als een verdwaald relikwie, dromerig uitkijkend over de stroom: ook zij krijgt Istanbuls losse eindjes niet aan elkaar geknoopt.

Muziek van L. Rossi, Ali Ufki, G. Dufay, anonieme Anatolische componisten, G. F. Telemann, Y. Özatalay,…
Trailer

douBlebACH

Sofie Vanden Eynde, barokluit en theorbe
Benjamin Glorieux, violoncello piccolo en live electronics

Met douBlebACH dompelt luitiste Sofie Vanden Eynde u samen met cellist Benjamin Glorieux onder in de allerlaagste registers van Bachs hemelse klankwereld. De diep zinderende snaren van de theorbe en de violoncello piccolo, avontuurlijk ingekleurd met live electronics, leiden u rechtstreeks naar het fundament van het barokke klankidioom: de bas. 
In Sofies transcriptie van Bachs tweede cellosuite zorgt de warme klank van de theorbe, met zijn ronkende bassen en zacht getokkelde snaren, voor een verstilde atmosfeer. Dankzij de polyfone mogelijkheden van het instrument ontstaat in de begeleidende partij een heuse tweede stem die zacht met de melodielijn mee resoneert. De theorbe klinkt misschien niet zo flamboyant en expressief als zijn gestreken kompaan, toch ontstaan er op die manier al snel subtiele vibraties vanuit de bas. De suite klinkt mild en ademt een bijna devote rust. 
Als contrast raast Benjamins strijkstok over de snaren in de zesde suite voor violoncello piccolo. Scherpe accenten, reciterende loopjes en virtuoze passages doen de muziek spreken: vreugde en triomf voeren het hoogste woord. Door de toevoeging van een extra snaar wordt het mogelijk om ook de hogere registers te verkennen. 
Met een persoonlijke, hedendaagse bewerking van het koraal "Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ” voor cello, live electronics en luit, laten de twee muzikanten zich ten slotte leiden door hun zoektocht naar muzikale overeenstemming over de grenzen van tijd en ruimte heen, naar raakpunten in de marge en onverwachtse resonantie.
muziek van J. S. Bach en S. L. Weiss
bekijk trailer

HEAVENE AND ERTHE
Elizabethan and Jacobean Songs and Ayres for Virginals and Lutes

Caroline Weynants, sopraan
Sofie Vanden Eynde, luiten en artistieke leiding
Korneel Bernolet, virginaal

Het virginaal, die lieveling onder de klavecimbelachtigen, lijkt in de 17e eeuw een onweerstaanbare aantrekkingskracht op welopgevoede jongedames gehad te hebben, getuige de overvloed aan schilderijen waarop zij zich aan hun dierbare instrument lieten vereeuwigen.
Ook voor de luit bestond er in deze periode een grote waardering en hij werd zelfs een symbool van het humanisme. De luit weerspiegelde een zekere levensstijl en werd bespeeld aan het hof en in de gecultiveerde milieus van de bourgeoisie.
In dit programma legt IMAGO MUNDI de focus bij de veelvuldige overeenkomsten tussen het repertoire voor virginalen en dat voor luiten. Bewerkingen van dezelfde lute-songs, volksliedjes, dansen, etc. zijn terug te vinden in verzamelingen voor beide instrumenten. De verfijnde klanken van deze subtiel getokkelde snaren zorgen voor een intieme muziekbeleving. Een stukje hemel op aarde…

Muziek van W. Byrd, J. Dowland, T. Campion, G. Farnaby,...

SACRIFICIUM
…verhalen van vrouwen

Lore Binon, sopraan
Sofie Vanden Eynde, theorbe & barokgitaar & artistieke leiding
Sarah Ridy, arpa tripla
Lies Wyers, lirone & viola da gamba
Bart Jacobs, klavecimbel & orgel
(Liedewij Vandervoort, barokviool)

Als ik denk aan het thema "offers en liefde" kan ik niet anders dan beginnen grasduinen in het oeuvre van Francesca Caccini. Haar dramatische, expressieve en erg emotionele manier van componeren eigent zich zowel voor het verklanken van oudtestamentische taferelen, extatische devotie, het beschrijven van de agonie van Christus aan het kruis, zonder de smart van de onbeantwoorde wereldlijke liefde te vergeten. Van haar liederen is enkel het "il primo libro delle musiche" bewaard gebleven. In dit boek vinden we zowel religieuze als wereldlijke muziek terug. Deze combinatie is interessant, maar niet ongewoon voor de 17de eeuw.
Als we het werk van Caccini als vertrekpunt nemen om wat verder te snuisteren in het oeuvre van andere vrouwelijk componisten uit de 17de eeuw, krijgt het thema "offers en liefde" nog een geheel andere invulling. Een vrouwelijk componiste, wier werk dan ook nog publiekelijk uitgevoerd werd, was geen evidentie in de 17de eeuw. Caccini kon een vrij normaal leven leiden, ze was dan ook de dochter van de erg invloedrijke Giulio Caccini. Maar Barbara Strozzi is nooit getrouwd. Ze had 4 onwettige kinderen en omwille van een schilderij waar ze nogal schaars gekleed wordt afgebeeld, vragen historici zich af of ze niet vooral als courtisane/prostituée aan de kost kwam. Andere vrouwelijke componisten zoals waren als non ingetreden in een klooster. Was dit voor hen de enige manier om als vrouw "professioneel" met muziek bezig te zijn? Moesten zij een leven in "liefde" voor man en kind "opofferen" om componist te kunnen zijn? Of was het de "liefde" voor God die hen inspireerde tot het componeren van hemelse muziek?

Muziek van F. Caccini, I. Leonarda, B. Strozzi

IN MY END IS MY BEGINNING

Lore Binon, sopraan
Sofie Vanden Eynde, luit & theorbe
Anthony Romaniuk, piano,
Robert Zuidam, componist
Anouk De Clercq, visuals

TRAILER

Mary Stuart (1542-1587), historische figuur en tegelijk spil in de verbeelding van talloze schrijvers, muzikanten, kunstenaars – van Joseph Brodsky tot Thomas Edison, van Giacomo Carissimi tot Robert Schumann.
Wie was zij? Moordenares zonder scrupules of een willoze pion in de handen van sluwe edellieden? Trotse heldin die met opgeheven hoofd haar tragische lot tegemoet trad? Eerloze mislukkeling die de uitdagingen waarvoor het leven haar stelde niet kon dragen of weerloze gevangene van haar tijd? Ook voor de vele historici die haar verhaal hebben proberen te lezen is het turbulente leven van Mary Stuart nog steeds een uitdaging. Van de zestiende eeuw tot nu: haar leven nodigt uit tot het innemen van krachtige standpunten, van ‘voors’ en ‘tegens’, onvermijdelijk ingekleurd door de eigen tijd en verlangens. “Look to your consciences and remember that the theatre of the whole world is wider than the kingdom of England,” vroeg Mary haar rechters tijdens het proces waarin over haar leven werd geoordeeld. Precies dat gebeurt in de kunst. In de verbeelding van kunstenaars kan Mary’s erfenis telkens opnieuw ‘anders’ worden, hun werk is als een spiegel waarin steeds wisselende contouren verschijnen: de veelvormige, altijd ambigue schaduw van Mary Stuarts leven en persoonlijkheid.
Lore Binon en Sofie Vanden Eynde willen met zang, luit, theorbe, piano en elektronica, wars van elke historische context, een hedendaags klankbeeld scheppen dat die veelheid in zich draagt. De verhalen over en de vele kunstuitingen rond de figuur van Mary Stuart vormen een inspiratiebron voor een verkenning van de complexiteit van de menselijke geest en de universele emoties die haar leven oproept. Vooral Stuarts passie die de grote liefde boven het veilige pad verkoos, haar grote eenzaamheid in de vele jaren van opsluiting en de beklemming die haar maatschappelijke en historische positie met zich meebracht, zullen voor de makers belangrijke uitgangspunten worden.
Voor dit theatrale concert putten zij muzikaal materiaal enerzijds uit de rijke muzikale traditie waarin Stuarts leven zich afspeelde – met muziek van William Byrd, Claudin de Sermisy, Robert Johnson, Thomas Tallis enz. – en anderzijds uit de muziek die Stuart als onderwerp heeft – het hartverscheurende Lamento della regina Maria Stuarda van de Italiaanse componist Giacomo Carissmi, de Gedichte der Königin Maria Stuart en instrumentale passages uit Gaetano Donizetti’s Maria Stuarda. Een compositieopdracht wordt uitgeschreven om enkele van de sonnetten die Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky aan Mary Stuart wijdde op muziek te zetten. Daarnaast bieden de liederen uit de nazifilm Das Herz der Königin inspiratie, naast Thomas Edisons kortfilm uit 1895 The Excecution of Mary Stuart.
Zang, luit, theorbe, piano en elektronica gaan in dit project nieuwe verbanden aan: een basso continuo gebracht op prepared piano, een orkestreductie gespeeld op theorbe, elektronica als verbindend leitmotiv, de stem als instrumentale begeleiding…
De verschillende mogelijkheden die dit instrumentarium biedt, zijn aanleiding voor een onderzoek naar onverwachtse klanken. Recital I (for Cathy) van Luciano Berio zal bij dat onderzoek een leidraad zijn. Met een gedegen dramaturgie en een uitgekiende regie kan dit project uitgroeien tot een kameropera met een sterke muzikale én dramatische spanningsboog die de veelzijdigheid van Mary Stuart als personage helemaal tot haar recht laat komen.

FLAMMENDE ROSE, ZIERDE DER ERDEN
…door de natuur geïnspireerde muzikale schilderingen uit Perzië en het avondland

Marie-Friederike Schöder, sopraan
Maryam Alkhondy, zang
Lucia Froihofer, barokviool
NN, Perzisch instrument
Liam Fennelly, viola da gamba
NN, Perziche instrument
Sofie Vanden Eynde, luit & theorbe & artistieke leiding
Michael Hell, clavecimbel

VANITAS VANITATUM

Lieselot De Wilde, zang
Hassan Boufous, zang
Sofie Vanden Eynde, luit, theorbe & artistieke leiding
Bart Jacobs, orgel en clavecimbel
Ahmed El Maai, kanun

Momenteel ontwikkelt IMAGO MUNDI een nieuwe programma rond het thema van de vergankelijkheid van het leven (vanitas vanitatum) en de memento mori. Er zal renaissance- en barokmuziek weerklinken uit de christelijke traditie, naast repertoire uit de islamcultuur van de Middellandse Zee.